επικοινωνία

επικοινωνία

Γρηγορίου Κολωνιάρη 14, 54629
Θεσσαλονίκη
t: 2310 542 955 – 6977 276 370
e: info@opelkalesis.gr